Op 6 maart 2024 verscheen bij Omkijkpunt het boek: Muziekvereniging Concordia, 143 jaar Vordense historie. Concordia was tot aan de fusie in 2012 de oudste muziekvereniging van Vorden. De geschiedenis van Concordia is sterk vervlochten met de inwoners en de ontwikkeling van het dorp. Dat blijkt uit de archiefstukken van de vereniging zelf en uit interviews met onder andere oud-leden. Wim Jansen, die een groot deel van deze historie meemaakte, zocht samen met Gerrit Nijenhuis en Paul Bunkers uit hoe die geschiedenis in elkaar stak en vroegen Robert Ellenkamp om er een boek van te maken.

Lees meer/boek bestellen


Riek Poesses smokkeltocht

Het verhaal van hoe Riek Poesse een stekje van een Silvertree vanuit Canada naar Vorden smokkelde, is bekend. In de nalatenschap van Riek Poesse zit echter een artikel dat ze zelf in 2004 schreef met meer details, die daardoor een interessant licht werpen op de sociaaleconomische omstandigheden in Vorden, Engeland en Canada vlak na de Tweede Wereldoorlog. Lees meer


Getraumatiseerd terug uit Duitsland

Vordenaar Jan Baank keerde in september 1945 getraumatiseerd terug uit Duitsland. Hij sprak daar nooit over. Zijn kinderen probeerden dertig jaar na zijn dood te achterhalen wat hun vader had meegemaakt. Op basis van die informatie en nader onderzoek schreef Robert Ellenkamp het levensverhaal van Jan Baank. Lees meer


De 20 geallieerde gezichten van Vorden

De dodenherdenking op 4 mei in Vorden vindt altijd plaats bij de geallieerde graven. Tot voor kort was van die slachtoffers weinig bekend. Samen met Freerk Boekelo en Wout Dekkers achterhaalde Robert Ellenkamp nabestaanden, foto’s, brieven en andere informatie. Zo ontstond er een boek met twintig portretten van moedige mannen en hoe ze om het leven kwamen. Lees meer


Oorlog op De Wiersse

Het boek Oorlog op De Wiersse construeert aan de hand van een dagboek van Gerrit Jan Kok wat er tijdens de tweede wereldoorlog op landgoed De Wiersse in Vorden gebeurde. Naast jachtpartijen door hooggeplaatste Duitse ambtenaren en het vorderen van het landhuis door diverse legeronderdelen wordt door het dagboek ook duidelijk hoe de oorlog psychologisch doorwerkte en werkverhoudingen tussen personeelsleden onder druk zette. Lees meer