Als u het project ‘De 20 geallieerde graven van Vorden krijgen een gezicht’ wilt steunen met Brons, betaalt u € 25. Door het boek te reserveren maakt u het mogelijk om de levensverhalen van de 20 slachtoffers voor een groter publiek toegankelijk te maken, draagt u bij aan het daadwerkelijk verschijnen van het boek en verzekert u zich van een exemplaar. Wilt u bijdragen met Brons, vul dan onderstaand formulier in. U ontvangt na het versturen een email van uw reservering en een verzoek om het bedrag over te maken. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen tot aan 2 april 2022. Dan worden de fotostandaarden overhandigd en het eerste boek uitgereikt.

If you want to support the project ‘The 20 allied graves of Vorden get a face’ with Bronze, you pay € 25. By reserving the book you make it possible to make the life stories of the 20 victims accessible to a wider audience. you contribute to the actual publication of the book and secure a copy. If you would like to contribute with Bronze, please fill in the form below. You will receive an email of your reservation and a request to transfer the amount after sending. We will keep you informed of developments until April 2, 2022. Then the photo stands will be handed over and the first book awarded.

Verzenden / Confirm