Als u het project ‘De 20 geallieerde graven van Vorden krijgen een gezicht’ wilt steunen met Brons, betaalt u € 25. Door het boek te reserveren maakt u het mogelijk om de levensverhalen van de 20 slachtoffers voor een groter publiek toegankelijk te maken, draagt u bij aan het daadwerkelijk verschijnen van het boek en verzekert u zich van een exemplaar. Wilt u bijdragen met Brons, vul dan onderstaand formulier in. U ontvangt na het versturen een email van uw reservering. Na 1 november 2021 neemt de projectgroep contact met u op over de voortgang van het project en de betaling.

If you want to support the project ‘The 20 allied graves of Vorden get a face’ with Bronze, you pay € 25. By reserving the book you make it possible to make the life stories of the 20 victims accessible to a wider audience. you contribute to the actual publication of the book and secure a copy. If you would like to contribute with Bronze, please fill in the form below. After sending you will receive an email of your reservation. After November 1, 2021, the project group will contact you about the progress of the project and the payment.

Verzenden / Confirm