Een trotste en licht emotionele Wim Jansen nam woensdagmiddag 6 maart uit handen van Robert Ellenkamp het eerste boek in ontvangst van ‘Muziekvereniging Concordia, 143 jaar Vordense historie’. De inmiddels 87 jarige Wim Jansen vroeg in 2009 aan de desbetreffende bestuursleden Gerrit Nijenhuis en Paul Bunkers de sleutels van de kelder in het Dorpscentrum, om een kijkje te nemen in de archiefkast van Concordia. Hij was vooral op zoek naar de oorsprong van de vereniging en vond die in een Feestrede die is uitgesproken tijdens het 25-jarig jubileum van de vereniging. Maar hij nam ook de rest van het archief door en bracht zo de geschiedenis van de vereniging in kaart tot 1990.

Zijn manuscript bood hij aan aan Paul Bunkers en Gerrit Nijenhuis die ondertussen bezig waren met de fusie van Concordia met Sursum Corda tot Harmonie Vorden. Jansen gaf beide heren ook de opdracht om zelf de laatste 23 jaar in kaart te brengen en te beschrijven en zo de complete geschiedenis vast te leggen. Het duurde even tot die klus was afgerond, maar toen kwamen beide heren tot de ontdekking dat het samen nog geen boek was en vroegen Robert Ellenkamp om dat voor elkaar te maken. In een jaar tijd selecteerde Robert de meest interessante passages uit de geschiedenis, die ook vooral een link hadden met de Vordense gemeenschap. Het boek vertelt daarom niet alleen de ontwikkeling van de vereniging, maar ook de geschiedenis van Vorden.

Na de overhandiging van het eerste boek overhandigde oud-voorzitter en mede-auteur Gerrit Nijenhuis een boek aan de drie aanwezig oud-dirigenten Hans Kraxner, Hugo Klein Severt en Berjan Morsink en de drie aanwezige oud-voorzitters Wim Barink, Peter Kraayeveld en Mark Heuvelink.

Na de boekpresentatie droeg Harmonie Vorden door het ondertekenen van een overeenkomst de archieven van Concordia en Sursum Corda en de vaandels en enkele kostuums officieel in bruikleen van Oud Vorden.

Gerrit Nijenhuis trapt de middag af als ceremoniemeester.
Robert Ellenkamp overhandigt het eerste boek aan Wim Jansen.
Een toost met alle gasten op het verschijnen van het boek.
Gerrit Nijenhuis overhandigt oud-dirigent Hugo Klein Severt het boek.
Paul Bunkers nam even het woord om ook Gerrit Nijenhuis er aan te herinneren dat hij de vierde en laatste voorzitter was van Concordia die aanwezig was.
De schrijvers, oud-dirigenten en oud-voorzitters van Concordia met v.l.n.r. Robert Ellenkamp, Gerrit Nijenhuis, Mark Heuvelink, Wim Jansen, Berjan Morsink, Peter Kraayeveld, Hugo Klein Severt, Wim Barink, Paul Bunkers en Hans Kraxner.
Rinus Ilbrink ontvangt uit handen van Gerrit Nijenhuis namens Oud Vorden het boek.
Voorzitter Theo Nijenhuis overhandigd symbolisch het archief van beide muziekverenigingen aan Oud Vorden.
Oud-bestuurslid Wessel Zegveld kijkt aandachtig in het boek.
Jan Hilferink bekijkt de fototentoonstelling van Concordia en Sursum Corda. Hij was van beide verenigingen lid.
Het bestuur van Harmonie Vorden bekijkt de foto’s van de verenigingen.