Als u het project ‘De 20 geallieerde graven van Vorden krijgen een gezicht’ wilt steunen met Goud, betaalt u €250. U kiest dan voor het adopteren van een hele fotostandaard en maakt het mogelijk om bij de namen een gezicht te geven. Uw naam zal indien u dat wilt op de standaard worden gegraveerd en in het boek worden vermeld. Tevens ontvangt u het boek. Wilt u bijdragen met Goud, vul dan onderstaand formulier in. U ontvangt na het versturen een email van uw reservering. Na 1 november 2021 neemt de projectgroep contact met u op over de voortgang van het project en de betaling.

If you want to support the project ‘The 20 allied graves of Vorden get a face’ with Gold, you pay € 250. You then choose to adopt an entire photo standard and make it possible to add a face to the names. Your name will be engraved on the stand and included in the book if you wish. You will also receive the book. If you would like to contribute with Gold, please complete the form below. After sending you will receive an email of your reservation. After November 1, 2021, the project group will contact you about the progress of the project and the payment.

Verzenden / Confirm