Na het behalen van de doelstelling om 6000 euro toegezegd te krijgen om de twintig geallieerde slachtoffers op de algemene begraafplaats in Vorden een gezicht te geven, zat de projectgroep niet bepaald stil. Een update.

Proefdruk standaard

De eerste actie was de foto’s van de twintig slachtoffers zodanig bewerken dat er eenheid tussen de foto’s ontstond. Vervolgens is de kwaliteit van de foto en de keuze van het gekozen materiaal waar de foto op wordt geprint getest. Het proefexemplaar kwam deze week binnen en zag er goed uit.

De foto’s worden geprint en gecoat op aluminium. Daaronder zit een laagje kunststof en daaronder voor de stevigheid weer een laagje aluminium. Het formaat is A4. Onder de foto komt de naam van het slachtoffer te staan met tussen haakjes de roepnaam. En daaronder een vermelding van de donateur. Sommige donateurs geven de voorkeur aan een slachtoffer, omdat het bijvoorbeeld een familielid betreft. Anderen maakt het niet uit, waardoor de werkgroep de donateurs verdeeld heeft over de verschillende vliegtuigbemanningen.

Nu de proefdruk geslaagd is probeert de projectgroep voor de complete set korting te bedingen, om zo weer dichter in de buurt van de begroting te komen. Ook lopen er gesprekken met een smid die de standaarden graag wil maken.

Voortgang boek

Het schrijven van het boek zit in de laatste fase. Het boek omvat vier hoofdstukken: drie hoofdstukken met vliegtuigcrashes en het laatste hoofdstuk gaat over de liquidatie van de twee parachutisten. De status is als volgt. Twee hoofdstukken zitten in de fase van controle op de inhoud. Een hoofdstuk is al door die fase heen en ligt bij de eindredactie. En het vierde hoofdstuk is al helemaal klaar en is deze week naar de vormgeefster van het boek gestuurd. Volgende week verwacht het projectteam ook daar een eerste concept van te ontvangen ter beoordeling.

Tegelijk met de fase van eindredactie is er ook een voorzichtige start gemaakt met de Engelse vertaling. Het boek verschijnt zowel in het Nederlands als Engels om zo ook de nabestaanden een leesbaar exemplaar te kunnen geven.

Het projectteam had van tevoren een voorzichtige inschatting gemaakt van het aantal afbeeldingen die in het boek zouden komen. In plaats van 125 worden het er waarschijnlijk 175. Nu het project in de laatste fase zit en wij dat bij de nabestaanden onder de aandacht brengen, komt er opeens nog wat meer los. Dat geldt ook voor de informatie. In plaats van 14.000 woorden zitten wij inmiddels op circa 20.000 woorden. Het word dus spannend of het op de beoogde 80 pagina’s gaat passen.

Donaties

Tenslotte de donaties. In plaats van direct geld te vragen koos de projectgroep voor een voorzichtige aanpak en vroeg het om toezeggingen. Daarmee bouwden we wel een risico in, omdat misschien niet iedereen zijn of haar toezegging zou nakomen. Nou, dat risico bleek niet erg groot. Binnen drie weken maakte 85 procent van de donateurs het toegezegde bedrag over. Vaak ook iets meer vanwege ons verzoek omdat de grondstofprijzen hoger uitvallen. Daar zijn we erg blij mee.

Donateurs die nog geen toezegging hebben overgemaakt ontvangen binnenkort een herinnering. We vragen via deze weg ook even in de spam-mail te kijken, want misschien is ons verzoek daarin terechtgekomen.

Genodigden

Alle nabestaanden zijn inmiddels uitgenodigd om op 2 april 2022 aanwezig te zijn bij de presentatie van de fotostandaarden en het boek en de overhandiging daarvan. Het blijft natuurlijk spannend of corona nog roet in het eten gaat gooien, maar er zijn een aantal nabestaanden van plan om te komen. Uit Engeland, maar ook uit Canada.