Het is gelukt. Vandaag eindigde de termijn die de projectgroep zich stelde om 6000 euro op te halen voor het project ’20 geallieerde slachtoffers van Vorden krijgen een gezicht’. Het streefbedrag is toegezegd, mede door een mooie bijdrage van Stichting de Veilingcommissie die zich garant stelde voor het restbedrag. Iedereen die ingetekend heeft voor Goud, Zilver en Brons ontvangt binnenkort een email met het verzoek het toegezegde bedrag over te maken.

Het projectteam legt momenteel de laatste hand aan de teksten. Er lopen nog steeds enkele lijntjes met instanties en nabestaanden in met name Engeland, om de persoonlijke portretten aan te vullen. Wanneer de teksten compleet zijn, volgt er eerst een eindredactieslag en wordt er gestart met de opmaak van het boek. Tegelijk start dan ook de vertaling van de teksten naar het engels, omdat het boek in twee talen wordt uitgebracht.

Nu bekend is dat het boek en de fotostandaarden er gaan komen, starten we ook met het bewerken van de foto’s voor in de fotostandaarden. Het halen van het streefbedrag betekent overigens niet niet dat er geen extra geld meer nodig is. De projectgroep heeft in het voorjaar een begroting opgesteld, maar inmiddels is de papierprijs flink opgelopen en daarmee de begroting. Extra donaties in de vorm van een bestelling van een boek zijn daarom welkom.